Wednesday, March 2, 2011

Contoh jadual perlawanan & borang skor

Diminta untuk ketua unit sukan setiap zon mengambil berat perkara yang terkandung didalam link ini... sebagai pemudahh cara  serta memberi gambaran awal mengenai sistem permainan sukan yang akan dijalankan...

Contoh jadual perlawanan & skor mata

No comments:

Post a Comment