Monday, February 28, 2011

Syarat-Syarat Pertandingan Sukan KARISMA IV (bah.ii)

Syarat-syarat Pertandingan Pingpong KARISMA IV
1.0         PERATURAN AM
1.1.        Selain daripada peraturan-peraturan yang terkandung, pertandingan ini akan dijalankan mengikut  Undang-Undang ITTF (International Table Tennis Federation).
1.2.        Sekiranya berlaku perselisihan/persoalan dari pentafsirannya, maka undang-undang dalam Bahasa Inggeris yang terkini akan dipatuhi.
2.0         TARIKH
             1hb dan 2hb April 2011.
3.0         TEMPAT PERTANDINGAN
3.1             Pertandingan ini akan diadakan di :-
3.1.1      Gelanggang Gymnasium JUST, bagi pelajar siswi
3.1.2      Gymnasium Khalid Al-Walid Yarmouk Irbid, bagi pelajar siswa
4.0         PENYERTAAN
4.1.         Kontinjen yang mengambil bahagian hendaklah menghantar borang penyertaan kepada:-
URUSETIA
KARNIVAL SUKAN MAHASISWA MALAYSIA (KARISMA) Ke-4
Unit Atucara Program & Infrastruktur Sukan
Majlis Perwakilan Pelajar Malaysia Jordan
Tel:+962779838948
Email:
karismajordan@ymail.com
4.2.         Penyertaan Kontinjen adalah seperti:-
                                4.2.1.     PERMAI ( IRBID )
                                4.2.2.     PPMA ( AMMAN )
                                4.2.3.     PRISMA ( MAFRAQ )
4.2.4.     PERMATA ( MU’TAH )
4.3          Setiap kontinjen hanya dibenarkan menghantar  satu (1) pasukan siswa dan satu (1) pasukan siswi  sahaja:
             Siswa
                3 perseorangan
             2 beregu
             2 simpanan
  Jumlah       9  Orang sahaja.
         
Siswi
         
       3 perseorangan
             2 beregu
             2 simpanan
  Jumlah       9  Orang sahaja.
4.4.         Jumlah dalam setiap pasukan adalah termasuk seorang yang dikenali sebagai PENGURUS atau KETUA yang boleh menjadi wakil untuk acara taklimat ringkas, perbincangan antara pasukan mahupun cabutan undi.
4.5.        Setiap pasukan hendaklah mengisikan borang yang telah disediakan dan dikembalikan selewat-lewatnya sebelum jam 10 malam 10hb Mac 2011 (Khamis)
5.0        MESYUARAT PENGURUS PASUKAN
5.1.        Mesyuarat Pengurus Pasukan akan diadakan suatu masa  sebelum pertandingan dimulakan.
5.2.        Senarai nama yang disahkan semasa
Mesyuarat Pengurus Pasukan adalah muktamad.
6.0          SENARAI PEMAIN-PEMAIN
6.1          Pengurus / Ketua Pasukan dikehendaki menyerahkan SATU (1) SENARAI NAMA
PEMAIN-PEMAIN dalam borang khas yang disediakan kepada Jawatankuasa
Pertandingan TIGA PULUH (30) MINIT sebelum perlawanan bermula beserta posisi
setiap pemain.
7.0.         PERATURAN PERTANDINGAN DALAM KUMPULAN

7.1          Pertandingan berformatkan LIGA  setiap perlawanan mengandungi 3 perseorangan dan 2 beregu.
7.2          Sesuatu pasukan akan memenangi sesuatu pertembungan apabila memenangi 3
5 perlawanan.
7.3          Mata set adalah sebanyak 11, dan jika kedudukan mata terikat pada angka 10-10, maka kemenangan hendaklah ditentukan dengan beza 2 mata, dan jika berlarutan pada angka 24-24, mata 25 adalah mata penamat.
7.4          Setiap perlawanan berlangsung sebanyak 5 set utama dan akan menang apabila memenangiset 3-0, 4-1 ataupun 3-2.
7.5          Nisbah bagi menentukan juara liga akan dikira seperti berikut(mengikut keutamaan) :-
7.5.1              Kemenangan  pertembunganterbanyak
7.5.2              Pertembungan muka ke muka
7.6          Pakaian pemain hendaklah menutup aurat sejajar dengan mahasiswa/I Islam.
7.7          Semua pasukan hendaklah mengikut peraturan yg ditetapkan oleh pihak pengadil dan keputusan pengadil adalah muktamad.

8.0       PERLAWANAN
 8.1         Semua perlawanan akan dimulakan mengikut masa yang telah ditetapkan oleh jawatankuasa pengelola pertandingan.
8.2          Setiap pasukan dikehendaki berada ditempat permainan LIMA BELAS MINIT lebih awal dari  masa yang dijadualkan
Penangguhan masa LIMA BELAS MINIT hanya akan diberi dan selepas penangguhan tersebut maka pengadil berkuasa memberi kemenangan percuma kepada pasukan yang hadir mengikut jadual.
9.0  BANTAHAN
9.1          Sebarang bantahan hendaklah dibuat satu (1) jam selepas  perlawanan berkenaan tamat dengan    wang cagaran sebanyak JOD20.00 secara bertulis.
                9.2          Wang cagaran akan dipulangkan semula sekiranya bantahan berjaya.
10.0       TATATERTIB/DISPLIN
10.1.      Sebarang kelakuan dari pemain atau penyokong dari mana –mana kontinjen yang melampau sehingga menggangu perlawanan, pasukan  dari kontinjen terbabit akan dibatalkan serta merta dari perlawanan. Setiap kemenangan akan ditarikbalik tanpa sebarang tolak ansur.
11.0       HADIAH
11.1.       Hadiah-hadiah akan diberikan kepada kategori siswa dan siswi:-

KATEGORI / PINGAT
SISWA
SISWI
EMAS
1 (9)
1 (9)
PERAK
1 (9)
1 (9)
GANGSA
1 (9)
1 (9)
JUMLAH PINGAT
54
            XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXSyarat-syarat Pertandingan Sepak Takraw
KARISMA IV
1.         PERATURAN AM
1.1.         Selain daripada peraturan-peraturan yang terkandung, pertandingan ini akan dijalankan mengikut undang-undang International Sepaktakraw Federation(ISTAF).
1.2.        Sekiranya berlaku perselisihan/persoalan dari pentafsirannya, maka undang-undang dalam Bahasa Inggeris yang terkini akan dipatuhi.
2.         TARIKH PERTANDINGAN
                2.1          1hb April 2011 & 2hb April 2011
3.         TEMPAT PERTANDINGAN
                3.1          Gelanggang futsal Universiti Yarmouk
4.         PENYERTAAN
4.1.         Kontinjen yang mengambil bahagian hendaklah menghantar borang penyertaan kepada:-
URUSETIA
KARNIVAL SUKAN MAHASISWA MALAYSIA (KARISMA) Ke-4
Unit Atucara Program & Infrastruktur Sukan
Majlis Perwakilan Pelajar Malaysia Jordan
Tel: ___________________
Email: karismajordan@ymail.com
4.2.         Penyertaan Kontinjen adalah seperti:-
                                4.2.1.     PERMAI ( IRBID )
                                4.2.2.     PPMA ( AMMAN )
                                4.2.3.     PRISMA ( MAFRAQ )
4.2.4.     PERMATA ( MU’TAH )
4.3.        Setiap kontinjen hanya dibenarkan menghantar  tiga(3) pasukan lelaki yang terdiri daripada 4 orang sepasukan seorang simpanan
4.4.         Jumlah dalam setiap pasukan adalah termasuk seorang yang dikenali sebagai PENGURUS atau KETUA yang boleh menjadi wakil untuk acara taklimat ringkas, perbincangan antara pasukan mahupun cabutan undi
4.5.        Setiap Pasukan hendaklah mengisikan borang yang telah disediakan dan dikembalikan selewat-lewatnya sebelum jam 10 malam 10hb Mac 2011 (Khamis)
5.0        MESYUARAT PENGURUS PASUKAN
5.1.        Mesyuarat Pengurus Pasukan akan diadakan suatu masa sebelum pertandingan acara Bola Tampar  dimulakan.
5.2.        Senarai nama yang disahkan semasa Mesyuarat Pengurus Pasukan adalah muktamad.
6.0          SENARAI PEMAIN-PEMAIN
6.1          Pengurus / Ketua Pasukan dikehendaki menyerahkan SATU (1) SENARAI NAMA PEMAIN-PEMAIN dalam borang khas yang disediakan kepada Jawatankuasa pertandingan LIMA BELAS (15) MINIT sebelum perlawanan bermula beserta posisi setiap pemain  
7.0         PERATURAN PERTANDINGAN DALAM KUMPULAN
7.1.      Pertandingan dijalankan dalam bentuk LIGA.
7.2          Setiap pertembungan akan mengandungi tiga(3) regu perlawanan, iaitu Regu 1,Regu 2 dan Regu 3 akan dijalankan dengan tertib menurut senarai yang diserahkan.
7.3     Mana-mana pasukan yang memenangi lawannya samada 3-0 mendapat 4 mata, dan jika dengan 2-1 mendapat 3 mata, manakala pasukan yang kalah tidak mendapat apa-apa mata (0 mata)
      7.4.     Pasukan dengan mata tertinggi akan dikira sebagai pemenang. Jika kiraan mata diperolehi sama, maka kedudukannya akan ditentukan dengan kaedah berikut:
7.4.1.             Kiraan perbezaan SET daripada SET menang yang diperolehi oleh pasukan berkenaan.
7.4.2. Kiraan perbezaan ANGKA-ANGKA MATA (points) daripada jumlah angka-angka mata yang diperolehi pasukan berkenaan
8.0       PERLAWANAN
8.1        Semua perlawanan akan dimulakan mengikut masa yang telah ditetapkan oleh jawatankuasa pengelola pertandingan.
8.2        Setiap pasukan dikehendaki berada ditempat permainan LIMA BELAS MINIT lebih awal dari  masa yang dijadualkan
Penangguhan masa LIMA BELAS MINIT hanya akan diberi dan selepas penangguhan tersebut maka pengadil berkuasa memberi kemenangan percuma kepada pasukan yang hadir mengikut jadual.


9.0  BANTAHAN
9.1     Sebarang bantahan hendaklah dibuat satu (1) jam selepas  perlawanan berkenaan tamat dengan    wang cagaran sebanyak JOD20.00 secara bertulis.
9.2  Wang cagaran akan dipulangkan semula sekiranya bantahan berjaya.
10.0       TATATERTIB/DISPLIN
10.1   Sebarang kelakuan dari pemain atau penyokong dari mana –mana kontinjen yang melampau sehingga menggangu perlawanan. Pasukan yang dari kontinjen terbabit akan dibatalkan serta merta dari perlawanan. Setiap kemenangan akan ditarikbalik tanpa sebarang tolak ansur
11.0       HADIAH-HADIAH
11.1.      Hadiah-hadiah akan disediakan/diberikan seperti berikut:

KATEGORI / PINGAT
SISWA
EMAS
3 (4)
PERAK
3 (4)
GANGSA
3 (4)
JUMLAH PINGAT
36


XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX


Syarat-syarat Pertandingan Olahraga KARISMA IV
1.0         PERATURAN AM
1.1        Selain daripada peraturan-peraturan yang terkandung, pertandingan ini akan dijalankan mengikut  Undang-Undang International Association of Athletics Federations(IAAF)
1.2        Sekiranya berlaku perselisihan/persoalan dari pentafsirannya, maka undang-undang dalam Bahasa Inggeris yang terkini akan dipatuhi.
2.0         TARIKH
             1hb dan 2hb April, 2011.
3.0         TEMPAT PERTANDINGAN
3.1             Pertandingan ini akan diadakan di :-
3.1.1      Stadium Madinah Hassan bagi siswa.
3.1.2      Stadium JUST bagi siswi.
4.0         PENYERTAAN
4.1.         Kontinjen yang mengambil bahagian hendaklah menghantar borang penyertaan kepada:-
URUSETIA
KARNIVAL SUKAN MAHASISWA MALAYSIA (KARISMA)2011 IRBID
Unit Penganjuran dan Penyertaan
Majlis Perwakilan Pelajar Malaysia Jordan
Tel: ___________________
Email: _____________________
4.2.         Penyertaan Kontinjen adalah seperti:-
                                4.2.1.     PERMAI ( IRBID )
                                4.2.2.     PPMA ( AMMAN )
                                4.2.3.     PRISMA ( MAFRAQ )
4.2.4.     PERMATA ( MU’TAH )

4.3          Setiap kontinjen hanya dibenarkan satu(1) pasukan siswa dan satu(1) pasukan siswi  sahaja:
 Acara solo (100m, 200m, 400m,                                                                            12 peserta (2 peserta setiap
Lompat tinggi, Lompat jauh)                                                                                   acara)

Acara bergilir-gilir (4x100, 4x400m)                                                                        4 peserta setiap acara

Acara 1500m                                                                                                                   Terbuka

Jumlah                            18 Orang sahaja(tidak termasuk peserta 1500m)

  4.4.        Jumlah dalam setiap pasukan adalah termasuk seorang yang dikenali sebagai PENGURUS atau KETUA yang boleh menjadi wakil untuk acara taklimat ringkas, perbincangan antara pasukan mahupun cabutan undi
4.5.        setiap Pasukan hendaklah mengisikan borang yang telah disediakan dan dikembalikan selewat-lewatnya sebelum jam 10 malam 10hb Mac 2011 (Khamis)
5.0        MESYUARAT PENGURUS PASUKAN
 5.1.        Mesyuarat Pengurus Pasukan akan diadakan suatu masa  sebelum pertandingan acara olahraga dimulakan.
5.2.        Senarai nama yang disahkan semasa Mesyuarat Pengurus Pasukan adalah muktamad.
6.0          SENARAI PEMAIN-PEMAIN
6.1          Pengurus / Ketua Pasukan dikehendaki menyerahkan SATU (1) SENARAI NAMA PEMAIN-PEMAIN dalam borang khas yang disediakan kepada Jawatankuasa pertandingan TIGA PULUH (30) MINIT sebelum perlawanan bermula beserta posisi setiap pemain
7.0.         PERATURAN DALAM PERTANDINGAN
7.1          Peserta yang layak bertanding adalah mengikut nama peserta yang didaftarkan. Pertukaran peserta adalah sama sekali tidak dibenarkan.
7.2          Pembahagian lorong dan persediaan peralatan seperti baton akan dimaklumkan dan diberikan semasa perlawanan.
7.3          Sesetengah acara akan dilaksanakan berperingkat iaitu pusingan saringan dan pusingan akhir. Acara tersebut akan dimaklumkan kemudian.
7.4          Semua peserta yang telah melayakkan diri dari pusingan awal ke pusingan berikutnya, tidakdibenarkan menarik diri daripada menyertai acara tersebut.
7.5          Bagi acara 1500m,tiada had peserta ditetapkan  dan pungutan pingat akan di ambil kira dalam pemarkahan keseluruhan pasukan.
7.6          Pakaian pemain hendaklah menutup aurat sejajar dengan mahasiswa/mahasswi Islam.
7.7          Semua pasukan hendaklah mengikut peraturan yg ditetapkan oleh pihak pengadil dan keputusan pengadil adalah muktamad.
8.0          PERLAWANAN
8.1   Semua perlawanan akan dimulakan mengikut masa yang telah ditetapkan oleh jawatankuasa  pengelola pertandingan.
8.2        Setiap pasukan dikehendaki berada ditempat permainan LIMA BELAS MINIT lebih awal darimasa yang dijadualkan
Penangguhan masa LIMA BELAS MINIT hanya akan diberi dan selepas penangguhan tersebut maka pengadil berkuasa memberi kemenangan percuma kepada pasukan yang hadir mengikut jadual.
9.0  BANTAHAN
9.1     Sebarang bantahan hendaklah dibuat satu (1) jam selepas  perlawanan berkenaan tamat dengan wang cagaran sebanyak JOD20.00 secara bertulis.
9.2     Wang cagaran akan dipulangkan semula sekiranya bantahan berjaya.
10.0       TATATERTIB/DISPLIN
10.1.      Sebarang kelakuan dari pemain atau penyokong dari mana –mana kontinjen yang melampau sehingga menggangu perlawanan, pasukan yang dari kontinjen terbabit akan dibatalkan serta merta dari perlawanan. Setiap kemenangan akan ditarikbalik tanpa sebarang tolak ansur
11.0       HADIAH
11.1.     Hadiah-hadiah akan diberikan kepada kategori siswa dan siswi:-

Acara
Emas
Perak
Gangsa
100m
1
1
1
200m
1
1
1
400m
1
1
1
4x100m
4
4
4
4x400m
4
4
4
1500m
1
1
1
Lompat Tinggi
1
1
1
Lompat Jauh
1
1
1
JUMLAH PINGAT
13x2
13x2
13x2

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX


Syarat-syarat Permainan Dart
KARISMA IV
1.0  PERATURAN AM
1.1          Semua  pertandinganhendaklah  mengikut  Undang-Undang International Dart Federation(  IDF  ). 
1.2.        Sekiranya berlaku perselisihan/persoalan dari pentafsirannya, maka undang-undang dalam Bahasa Inggeris yang terkini akan dipatuhi.
2.0  TARIKH
                1hb & 2hb APRIL 2011
3.0 TEMPAT
                3.1          Perlawanan dijalankan di rumah pelajar pada sebelah malam.
4.0 PENYERTAAN
4.1.         Kontinjen yang mengambil bahagian hendaklah menghantar borang penyertaan kepada:-
URUSETIA
KARNIVAL SUKAN MAHASISWA MALAYSIA (KARISMA) Ke-4
Unit Atucara Program & Infrastruktur Sukan
Majlis Perwakilan Pelajar Malaysia Jordan
Tel: ___________________
Email: karismajordan@ymail.com
4.2          Secara umumnya penyertaan berpasukan adalah seperti berikut :-
3.3.1.     PERMAI ( IRBID )
                3.3.2.     PPMA ( AMMAN )
                3.3.3.     PRISMA ( MAFRAQ )
3.3.4.     PERMATA ( MU’TAH )
4.3         Setiap kontinjen hanya dibenarkan menghantar  satu(1) pasukan siswa dan satu(1) pasukan siswi  sahaja:
             Siswa
             4  Orang
             Jumlah                            4  Orang sahaja
                Siswi
             4  Orang
             Jumlah                           4  Orang sahaja
3.5          Setiap Pasukan hendaklah mengisikan borang yang telah disediakan dan dikembalikan selewat-lewatnya sebelum jam 10 malam 10hb Mac 2011 (Khamis)
4.0  PENDAFTARAN
4.1          Setiap  kontinjen  yang  mengambil  bahagian  dalam  pertandingan  ini mestilah mengisi borang penyertaan yang disediakan oleh Jawatankuasa Teknikal dan Pertandingan
4.2          Setiap  kontinjen boleh  mendaftarkan  tidak  lebih  dari  4 orang  untuk setiap pasukan.  Jumlah minima  pemain  dalam  satu  pasukan  adalah  4  orang
5.0  KATEGORI PERTANDINGAN
5.1          Semua pemain adalah bermain untuk 1 kategori utama sahaja iaitu secara BERKUMPULAN
6.0  SISTEM PERTANDINGAN
6.1          Pertandingan akan  dijalankan  secara silang berganti 3 kali lontaran
6.2          Setiap pemain akan dibekalkan dengan 3 batang dart
6.3          Setiap peserta mempunyai 27 kali percubaan lontaran yang dibahagikan dengan 3 set
6.4          Pemain akan bersilang ganti membuat lontaran setelah 3 kali lontaran di dalam setiap set
6.5          Pemain-pemain  juga  adalah  tertakluk  kepada  peraturan-peraturan “House Rules”
6.6          Mata lontaran akan diambil oleh juri bertugas setelah pemain membuat 3 kali lontaran
6.7          Jika dart yang dilontar ke papan jatuh/ tidak melekat pada papan. Ia dianggap sebagai satu lontaran dan akan dikira sebagai 0 mata
6.8          Jika semasa dalam permainan, didapati pemain memegang dart di papan. Maka, mata akan dikira pada tika pemain menyentuh dart tersebut
6.9          Kemenangan pasukan adalah dikira setelah kesemua pemain membuat lontaran dalam ketiga-tiga set yang ditetapkan
7.0  BANTAHAN
7.1          Bantahan  bertulis  yang  ditandatangani  oleh  Ketua kontinjen hendaklah  diserahkan  kepada  Urusetia  Pertandingan  atau  Wakilnya tidak  lewat  dari  15 minit  selepas  tamat  kejohanan
7.2          Bantahan juga disertakan dengan wang cagaran sebanyak  JOD20.00 bagi setiap bantahan.  Jika bantahan  itu diterima, wang bantahan  akan dikembalikan. 
8.0       TATATERTIB/DISPLIN
8.1     sebarang kelakuan dari pemain atau penyokong dari mana –mana kontinjen yang melampau sehingga menggangu perlawanan. Pasukan yang dari kontinjen terbabit akan dibatalkan serta merta dari perlawanan. Setiap kemenangan akan ditarik balik tanpa sebarang tolak ansur
9.0       HADIAH
9.1      Hadiah-hadiah akan diberikan kepada kategori siswa dan siswi:-

KATEGORI / PINGAT
SISWA
SISWI
EMAS
1 (4)
1 (4)
PERAK
1 (4)
1 (4)
GANGSA
1 (4)
1 (4)
JUMLAH PINGAT
24


XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX


Syarat-syarat Permainan Catur KARISMA IV
1.0                 PERATURAN AM
1.1                 Semua  pertandingan  hendaklah  mengikut  Undang-Undang Fédération Internationale des Échecs(FIDE).
1.2      Selain  dari  peraturan  ini, Jawatankuasa  Penganjur  adalah  berhak meminda/mengadakan  peraturan-peraturan  tambahan.
2.0         TARIKH
             1hb dan 2hb April 2011.
3.0         TEMPAT PERTANDINGAN
3.1             Pertandingan ini akan diadakan di rumah pelajar.
4.0         PENYERTAAN
4.1.         Kontinjen yang mengambil bahagian hendaklah menghantar borang penyertaan kepada:-
URUSETIA
KARNIVAL SUKAN MAHASISWA MALAYSIA (KARISMA) Ke-4
Unit Atucara Program & Infrastruktur Sukan
Majlis Perwakilan Pelajar Malaysia Jordan
Tel: ___________________
Email: karismajordan@ymail.com
4.2.         Penyertaan Kontinjen adalah seperti:-
                                4.2.1.     PERMAI ( IRBID )
                                4.2.2.     PPMA ( AMMAN )
                                4.2.3.     PRISMA ( MAFRAQ )
4.2.4.     PERMATA ( MU’TAH )
4.3          Setiap kontinjen hanya dibenarkan menghantar  satu (1) pasukan siswa dan satu (1) pasukan siswi  sahaja dan setiap pasukan akan menghantar 3 orang peserta.
  4.4.       Jumlah dalam setiap pasukan adalah termasuk seorang yang dikenali sebagai PENGURUS atau KETUA yang boleh menjadi wakil untuk acara taklimat ringkas, perbincangan antara pasukan mahupun cabutan undi.
4.5.        Setiap pasukan hendaklah mengisikan borang yang telah disediakan dan dikembalikan selewat-lewatnya sebelum jam 10 malam 10hb Mac 2011 (Khamis)
5.0        MESYUARAT PENGURUS PASUKAN
5.1.        Mesyuarat Pengurus Pasukan akan diadakan suatu masa  sebelum pertandingan dimulakan.
5.2.        Senarai nama yang disahkan semasa Mesyuarat Pengurus Pasukan adalah muktamad.
6.0          SENARAI PEMAIN-PEMAIN
6.1          Pengurus / Ketua Pasukan dikehendaki menyerahkan SATU (1) SENARAI NAMA
PEMAIN-PEMAIN dalam borang khas yang disediakan kepada Jawatankuasa
Pertandingan TIGA PULUH (30) MINIT sebelum perlawanan bermula beserta posisi
setiap pemain.
7.0.         PERATURAN PERTANDINGAN DALAM KUMPULAN
7.1          Pertandingan berformatkan kalah mati.
7.2          Empat pasukan akan dibahagikan kepada dua kumpulan.
7.3          Masa untuk satu perlawanan adalah 40 minit
      7.3.1             Seorang pemain mempunyai masa 20 minit.
7.4          Nisbah bagi menentukan juara setiap perlawanan akan dikira seperti berikut(mengikut keutamaan) :-
7.4.1              Kemenangan atas pihak lawan secara “checkmate” atau pihak lawan kehabisan masa yang diperuntukan.
7.4.2              Jika berlaku seri, pihak pengadil akan menentukan kemenangan dengan mengira markah berdasarkan buah yang tinggal:
         7.4.2.1        Queen                       = 8 markah
         7.4.2.2        Rook                          = 5 markah       
         7.4.2.3        KnightdanBishop   = 3 markah
         7.4.2.4        Pawn                         = 1  markah
                    7.4.3            Pasukan tersebut dikira juara jika 2 atau 3 orang peserta kumpulan
tersebut menang dalam setiap perlawanan.               
7.5Tidak dibenarkansama sekali pemain untuk membuat bising atau sebarang 
gangguan ketika giliran pihak lawan.
                7.6        Pakaian pemain hendaklah menutup aurat sejajar dengan mahasiswa/mahasiswI Islam
7.7          Semua pasukan hendaklah mengikut peraturan yg ditetapkan oleh pihak pengadil dan keputusan pengadil adalah muktamad.

8.0       PERLAWANAN
 8.1         Semua perlawanan akan dimulakan mengikut masa yang telah ditetapkan oleh jawatankuasa pengelola pertandingan.

8.2          Setiap pasukan dikehendaki berada ditempat permainan LIMA BELAS MINIT lebih awal dari masa yang dijadualkan
Penangguhan masa LIMA BELAS MINIT hanya akan diberi dan selepas penangguhan tersebut maka pengadil berkuasa memberi kemenangan percuma kepada pasukan yang hadir mengikut jadual.
9.0  BANTAHAN
9.1          Sebarang bantahan hendaklah dibuat satu (1) jam selepas  perlawanan berkenaan tamat dengan    wang cagaran sebanyak JOD20.00 secara bertulis.
9.2         Wang cagaran akan dipulangkan semula sekiranya bantahan berjaya.
10.0       TATATERTIB/DISPLIN
10.1.      Sebarang kelakuan dari pemain atau penyokong dari mana –mana kontinjen yang melampau sehingga menggangu perlawanan, pasukan  dari kontinjen terbabit akan dibatalkan serta merta dari perlawanan. Setiap kemenangan akan ditarikbalik tanpa sebarang tolak ansur.
11.0       HADIAH
11.1.       Hadiah-hadiah akan diberikan kepada kategori siswa dan siswi:-

KATEGORI / PINGAT
SISWA
SISWI
EMAS
1 (3)
1 (3)
PERAK
1 (3)
1 (3)
GANGSA
1 (3)
1 (3)
JUMLAH PINGAT
18
                   XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXSyarat-syarat Permainan Tenpin Boling KARISMA IV

1.0  PERATURAN AM

1.1          Semua pertandingan hendakla hmengikut Undang-Undang Pertandingan
Fédération Internationale des Quilleurs (FIQ)
1.2          Selain dariperaturan ini, Jawatankuasa Penganjur adalah berhak meminda/mengadakan peraturan-peraturan tambahan.

2.0         TARIKH
             1hb dan 2hb April, 2011.
3.0         TEMPAT PERTANDINGAN
3.1             Pertandingan ini akan diadakan di Irbid Bowling Center di mana siswi sebelah pagi dan siswa sebelah petang.
4.0         PENYERTAAN
4.1.         Kontinjen yang mengambil bahagian hendaklah menghantar borang penyertaan kepada:-
URUSETIA
KARNIVAL SUKAN MAHASISWA MALAYSIA (KARISMA) Ke-4
Unit Atucara Program & Infrastruktur Sukan
Majlis Perwakilan Pelajar Malaysia Jordan
Tel: ___________________
Email: karismajordan@ymail.com

4.2          Secara umumnya penyertaan berpasukan adalah seperti berikut :-
4.2.1.     PERMAI ( IRBID )
                4.2.2.     PPMA ( AMMAN )
                4.2.3.     PRISMA ( MAFRAQ )
4.2.4.     PERMATA ( MU’TAH )

4.4          Setiap kontinjen hanya dibenarkan menghantar satu(1) pasukan siswa dan satu(1) pasukan siswi  sahaja:
             Siswa
             Pasukan  5  Orang
             Jumlah             5  Orang sahaja.
                Siswi
             Pasukan  5  Orang
             Jumlah             5  Orang sahaja.
4.5          Jumlah dalam setiap pasukan adalah termasuk seorang yang dikenali sebagai PENGURUS atau KETUA yang boleh menjadi wakil untuk acara taklimat ringkas, perbincangan antara pasukan mahupun cabutan undi.
4.6          Setiap pasukan hendaklah mengisi borang yang telah disediakan dan dikembalikan selewat-lewatnya sebelum jam 10 malam 10hb Mac 2011 (Khamis)
5.0  PENDAFTARAN

5.1          Setiap  kontinjen  yang  mengambil  bahagian  dalam  pertandingan  ini
mestilah mengisi borang penyertaan yang disediakan oleh Jawatankuasa
Teknikal dan Pertandingan.
5.2          Setiap  kontinjen boleh  mendaftarkan  pemain  dalam  satu  pasukan  sebanyak  5  orang.

6.0  KATEGORI PERTANDINGAN
6.1          Semua pemain adalah bermain untuk 4 kategori utama :-
6.1.1      Individu
6.1.2      Duo/Regu
6.1.3      Trio
6.1.4      5 sepasukan

7.0  SISTEM PERTANDINGAN

                7.1          Setiap peserta akan bermain 4 games.
                7.2          Jumlah mata bagi 4 games tersebut akan digunakan untuk penentuan kemenangan bagi semua acara dipertandingkan.
7.3          Bagi acara individu & 5 sepasukan, secara automatik semua peserta bertanding untuk 2 acara tersebut.
7.4          Bagi acara duo & trio, setiap zon yang mempunyai 5 peserta akan dibahagi 2 iaitu 1 pasukan bertanding untuk acara duo dan 1 pasukan bertanding untuk acara trio.
7.5          Untuk peralatan bola dan kasut akan disediakan di tempat perlawanan. Peserta disarankan membawa stoking masing-masing.

8.0       PERLAWANAN
 8.1         Semua perlawanan akan dimulakan mengikut masa yang telah ditetapkan oleh jawatankuasa pengelola pertandingan.

8.2          Setiap pasukan dikehendaki berada ditempat permainan LIMA BELAS MINIT lebih awal dari masa yang dijadualkan.

Penangguhan masa LIMA BELAS MINIT hanya akan diberi dan selepas penangguhan tersebut maka pengadil berkuasa memberi kemenangan percuma kepada pasukan yang hadir mengikut jadual.

9.0  BANTAHAN

9.1          Sebarang bantahan hendaklah dibuat satu (1) jam selepas perlawanan berkenaan tamat dengan    wang cagaran sebanyak JOD20.00 secara bertulis.
9.2          Wang cagaran akan dipulangkan semula sekiranya bantahan berjaya.
10.0       TATATERTIB/DISIPLIN
10.1.      Sebarang kelakuan dari pemain atau penyokong dari mana –mana kontinjen yang melampau sehingga menggangu perlawanan, pasukan  dari kontinjen terbabit akan dibatalkan serta merta dari perlawanan. Setiap kemenangan akan ditarik balik tanpa sebarang tolak ansur.
11.0       HADIAH
11.1      Hadiah-hadiah akan diberikan kepada kategori siswa dan siswi:-


SISWA DAN SISWI

Pingat / Kategori
Kumpulan
Trio
Duo/Regu
Individu
Jumlah

Emas

10
6
4
2
66

Perak

10
6
4
2

Gangsa

10
6
4
2
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

No comments:

Post a Comment